Informace a odkazy

Praktické informace a odkazy, které by se vám mohly hodit budeme postupně doplňovat, dnes alespoň to nejnutnější.

Podmínky zůstávají obdobné jako v loňském roce:

  • Lze prominout přijímací zkoušku z ČJ a znalost ČJ ověřit rozhovorem.
  • Žák má právo skládat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinštině.
  • Škola může písemný test školní přijímací zkoušky zadat v ukrajinštině.
  • Pokud škola písemný test jednotné nebo školní přijímací zkoušky zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.
  • Žák musí doložit, že je držitelem dočasné ochrany, a o úpravu přijímací zkoušky musí požádat.
  • Informační web k přijímacím zkouškám na SŠ (Cermat) – v češtině

Prodloužení dočasné ochrany na další rok má opět 2 fáze a provést ji musí každý uprchlík starší 15 let. Za mladší 15 let provádějí prodloužení registrace zákonní zástupci (rodič nebo babička/děda, apod.).

  1. fáze – online registrace – nutno vyřídit do 15.3.2024 
  2. fáze  – vylepení vízového štítku – osobně na úřadě – do 30.9.20

 Abyste získali vízový štítek, musíte mít s sebou doklad o ubytování – stačí potvrzení od toho, u koho jste v nájmu – s úředně ověřeným podpisem majitele ubytování.

Podrobné informace o prodloužení dočasné ochrany v ukrajinštině najdete zde.

K prodloužení víz strpění dojde automaticky, není třeba se nikam registrovat.

Občané Ukrajiny budou mít od 1.1.2024 povinnost registrovat ukrajinská vozidla v ČR. To znamená, že řidiči budou smět řídit vozidlo s SPZ Ukrajiny, pouze pokud bude registrované v evidenci. Řídit neregistrované vozidlo s ukrajinskou SPZ bude od 1.1. 2024 hodnoceno jako přestupek.

Občané Ukrajiny, kteří již v ČR pobývají, mohou svá vozidla registrovat od 1.10. 2023.

Vozidlo lze registrovat v Litomyšli na městském úřadě. 

Další informace naleznete v tomto odkazu.

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro Čechy, kteří ubytovávají ukrajinské uprchlíky. Příspěvek na bydlení bude nově poskytován přímo cizincům s dočasnou ochranou společně s humanitární dávkou. Aby cizinec s dočasnou ochranou měl nárok na plnou výši příspěvku na bydlení, musí bydlet v bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude cizinec od 1. 7. 2023 dostávat příspěvek na bydlení nižší. Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu. Další informace k solidárním příspěvkům na bydlení najdete (pouze v českém jazyce) na stránkách ministerstva vnitra. Upozorněte na to určitě své ubytovatele. Přehledné informace o výpočtu humanitární dávky a příspěvku na bydlení najdete v ukrajinštině zde.

Od 1. července 2023 se mění poskytování příspěvku pro solidární domácnost. Částky související s bydlením budou nově poskytovány přímo cizincům s dočasnou ochranou společně s humanitární dávkou. Aby cizinec měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Pokud nebude byt evidován, bude se od 1. 7. 2023 cizinci započítávat nižší částka na jeho bydlení. Zapsat byt do evidence může pouze jeho vlastník. Evidence vzniká kvůli nutnosti ověřovat existenci bytu, na který osoby s DO čerpají podporu.

Tuto a další informace najdete na stránkách ministerstva vnitra, kde (zhruba v půlce stránky) najdete vstup do evidence bytů. Evidence bude spuštěna po polovině dubna.

V České republice si každý musí platit zdravotní pojištění. Zjistěte si, zda si jej musíte hradit sami nebo zda ho za vás platí stát. Velmi přehledně to uvidíte zde na stránkách pojišťovny VZP.

Web lekariproukrajinu.cz přináší databázi lékařů, kteří zdarma léčí ukrajinské uprchlíky. Je zde také online poradna.

I když nemáte svého stálého lékaře, v případě, že se necítíte dobře nebo potřebujete ošetřit, mají čeští lékaři povinnost vám poskytnout pomoc. Zde najdete kontakty na litomyšlské obvodní lékaře, kteří ordinují od pondělí do pátku v různých ordinačních hodinách:

 

MUDr. Jarmila Jindrová
Bří. Šťastných 643, Litomyšl
461 614 634

MUDr. Jiří Fabián
9. května 81O, Litomyšl
461 615 415

MUDr. Karel Pávek
Bří. Štastných 645, Litomyšl
461 614 425

MUDr. Irena Přichystalová
Bří. Šťastných 645, Litomyšl
461 614 634

MUDr. Renata Rothscheinová
Bří. Šťastných 645, Litomyšl
461 614 421

MUDr. David Večeřa
Bří. Šťastných 645, Litomyšl
461 614 878

K lékaři si musíte vzít potvrzení o zdravotním pojištění, které vám vystavila pojišťovna.

Děti a dorostence ošetřují během týdne v Litomyšli tyto lékařky:

 

MUDr. Jana Pilařová
Jana Ev. Purkyně 1138, Litomyšl
461 615 722

MUDr. Eva Sadílková
Jana Ev. Purkyně 1138, Litomyšl
461 615 721

MUDr. Martin Šváb
MUDr. Jitka Švábová
Zahájská 361, Litomyšl
461 615 389

K lékaři musíte mít s sebou potvrzení, že je dítě registrované u zdravotní pojišťovny.

Vždy v sobotu a neděli nebo ve svátky 8:00 – 13:00  je k dispozici v akutních případech pohotovost pro dospělé i děti v litomyšlské nemocnici. Každý měsíc se zde střídají různí lékaři podle aktuálního rozpisu:

Pro dospělé
V Litomyšlské nemocnici, přízemí budovy N
461 655 319

Pro děti
V Litomyšlské nemocnici, přízemí budovy P
461 655 258

S sebou musíte mít potvrzení o zdravotním pojištění. Za návštěvu pohotovosti zaplatíte poplatek 9O,-.

Pokud si s čímkoliv neumíte poradit, neváhejte nám zavolat nebo napsat. Zkusíme na to spolu s vámi přijít.

Pokud si s čímkoliv neumíte poradit, neváhejte napsat.
Zkusíme na to spolu s vámi přijít.

Náš tým

Petra

Koordinátorka práce, zakladatelka týmu, srdce na dlani, potkáte ji každou středu v RC
petra@pomoc-ua.cz

Ola

Koordinátorka práce, zakladatelka týmu, nadšená dobrovolnice, každou středu v RC
ola@pomoc-ua.cz

Julie

Překladatelka a naše věrná pomocnice, každou středu v RC

Irina

Psycholožka, koordinátorka sbírek, vede oba kluby a bohoslužby. Potkáte ji v RC a Novém kostele.
irina@pomoc-ua.cz

Martina

Koordinátorka sbírek, vítr sociálních sítí a dirigentka Sonjašnyku. Potkáte ji ve středu v RC a na Sonjašnyku.
martina@pomoc-ua.cz

Eva

Od všeho něco. Potkáte ji ve středu v RC, na Sonjašnyku a v neděli v Novém kostele.
eva@pomoc-ua.cz

Iva

Nezbytná podpora a pomocná ruka Sonjašnyku. Od hlídání dětí přes vstupenky a potvrzení o darech.
iva@pomoc-ua.cz

Bára

Koordinátorka projektu Ministerstva vnitra ČR.
bara@pomoc-ua.cz