Projekt Žijeme zde spolu 1 - 3

Žijeme zde spolu 

V Litomyšli se od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023 realizuje projekt „Žijeme zde spolu. Tento projekt, je pořádán v rámci projektu na integraci držitelů dočasné ochrany spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. Má za cíl podporu integrace, sociálního vyloučení a aktivizace držitelů dočasné ochrany a prevenci xenofobních nálad ve společnosti. V rámci projektu se realizuje celá řada aktivit, které mají za úkol zlepšit život lidí v nepříznivé sociální situaci. Mezi tyto aktivity patří: poskytování základního individuálního poradenství, odborné psychologické poradenství, doprovázení po úřadech, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelích, komunikace s pronajímateli ubytování, interaktivní setkávání ukrajinské a české komunity za účelem vzájemného poznávání, učení se českého jazyka a společného prožitku přispívající k integraci, sociokulturní kurzy na podporu integrace, svépomocné skupiny, výuka českého jazyka a tlumočení.
Celková částka projektu je 2 467 932 Kč. Z této částky je 2 344 534 Kč dotace od Ministerstva vnitra a město projekt podpořilo částkou 123 398 Kč.
Společně se snažíme posílit rovnost a soužití v našem městě a vytvořit přátelské a respektující prostředí pro všechny jeho obyvatele. Děkujeme Ministerstvu vnitra ČR za podporu tohoto projektu.

Žijeme zde spolu 2

Tento projekt je pořádán v rámci iniciativy na integraci držitelů dočasné ochrany, spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Díky této významné podpoře jsme schopni realizovat plánované aktivity. Projekt, který probíhá od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023, si klade za cíl zlepšit situaci dětí ukrajinských uprchlíků v oblasti sociálních, kulturních a jazykových dovedností. Chceme poskytnout komplexní rozvoj a sociální, pedagogickou a psychologickou pomoc dětem, které se ocitly v novém prostředí.
Projekt „Žijeme spolu 2“ zahrnuje tři klíčové aktivity: integrační klub pro děti ve věku 2-9 let, integrační klub pro děti ve věku 7-16 let a příměstský dětský tábor s důrazem na výuku českého jazyka. Celkem podpoříme 45 dětí ve věku 2 až 16 let. Důležitou součástí projektu je poskytování psychologické pomoci, která pomůže dětem zvládnout různé emocionální výzvy spojené s uprchlickou situací. Příměstské tábory se zaměřením na výuku českého jazyka pak umožní dětem přirozeně se zdokonalit v jazykových schopnostech a lépe se integrovat do školního prostředí.
Celková částka projektu je 692 310 Kč. Z této částky je 34 616 Kč hrazeno z městem Litomyšl. Dotace z MV ČR a UNHCR je 657 694 Kč.
Děkujeme Ministerstvu vnitra ČR a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky za jejich cennou podporu, která nám umožňuje realizovat tento projekt a pomoci dětem ukrajinských uprchlíků získat nové příležitosti a naději na lepší budoucnost.
Věříme, že společně dokážeme ovlivnit životy těchto dětí k lepšímu a vytvořit prostředí, ve kterém budou moci růst, rozvíjet své dovednosti a navazovat nová přátelství.

Žijeme zde spolu 3

Projekt „Žijeme zde spolu“ je součástí systému výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na
podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023. Tento inovativní projekt je
spolufinancován Ministerstvem vnitra České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (UNHCR). Projekt probíhá od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023.
Díky podpoře Ministerstva vnitra a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky můžeme nyní
rozšířit služby a poskytnout větší pomoc dětem ukrajinských uprchlíků. Jedním z hlavních přínosů
projektu je možnost financovat druhou psycholožku, která bude poskytovat odbornou psychologickou
pomoc dětem, které prošly náročnými životními situacemi v důsledku konfliktu v jejich domovské
zemi. Finanční prostředky poskytnuté v rámci projektu umožní nejen zajištění odborné psychologické
péče, ale také financování prostor, kde se konají aktivity napříč předchozími projekty "Žijeme zde
spolu“ a „Žijeme zde spolu“. Tato multifunkční místa slouží jako centra setkávání, vzdělávání a
podpory pro celou komunitu.
Projekt hospodaří s celkovou částkou 318 725 Kč. Z této částky je 15 937 Kč hrazeno v městského
rozpočtu. Zbytek je financován Ministerstvem vnitra a UNHCR.
Rádi bychom vyjádřili vděčnost Ministerstvu vnitra ČR a Úřadu Vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky za jejich cennou podporu, která nám umožňuje rozvíjet a posilovat naše projekty na podporu
integrace držitelů dočasné ochrany. Společně můžeme vytvářet bezpečné a inkluzivní prostředí pro
všechny občany, bez ohledu na jejich původ.